Banner kep 01

Szigetújfalu weboldala

Bio-Pannónia Kft.

известные картины и новости из мира искусства
Tisztelt Lakosaink!

Tekintettel a Bio-Pannónia Kft. „f.a.” szolgáltatásához kapcsolódó állítólagos követelések miatt nagy számú panasz és kérdés érkezett hozzánk az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A Bio-Pannónia Kft. 2012. december 31-ig végezte a településünk hulladékszállítási közszolgáltatását. Jelen felszólító levelek nem tartalmazzák pontosan, hogy a követelés milyen számlán alapul, annak mikori az esedékessége.  A csatolt minták alapján kifogással tudják egyrészt vitatni a követelést, másrészt igazolni, hogy a tartozás nem áll fenn.

 

 

Ezt azonban célszerű mindenkinek a saját nevében megtenni. Amennyiben ennek során kiderül, hogy a levélben szereplő követelés nem áll fenn, úgy mentesülnek a fizetési kötelezettség alól. Ha azonban a követelés igazolhatóan jogos, akkor az elévülési idő lejárta előtt azt érvényesíteni tudják az adósokkal szemben. Az általános elévülési határidő 5 év, és mivel ezen esetekre a régi Ptk. szabályai vonatkoznak, így az írásbeli felszólítás vagy az engedményezés közlése megszakítja az elévülést. Ez azt jelenti, hogy az 5 év újra kezdődik. Fontos, hogy ha létező és nem elévült a követelés, akkor a felszólítástól függetlenül is érvényesíthető még mielőtt az 5 év letelne. 

 

Minta levelek
Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda

 

Budapest

Andrássy út 33. III/2.

1061

Tisztelt Ügyvéd úr!

Alulírott ………………………………………………………………. (ügyfélazonosítóm: ………………………………….) …………………………………………………….. szám alatti lakos, az alábbiakkal fordulok Önökhöz.

A napokban kaptam kézhez fizetési felszólításukat, amelyben értesítettek, hogy a Bio-Pannónia Kft. „f.a.” felszámolója 2017. május 9-én az Ön megbízójára, a Főnix Faktor ZRt-re engedményezett egy állítólag velem szemben fennálló követelést, amelynek összege ……………………………….-Ft, és egyben felszólítottak ennek 8 napon belül történő befizetésére.

A fenti követelés fennállását nem ismerem el, és ezt az alábbiakra alapozom.

Az Önök levele nem tartalmazza, hogy az állítólagos tartozásomnak mi a pontos jogalapja. Nem jelölték meg benne, hogy pontosan milyen számla alapján áll fenn követelés, annak mi volt az esedékessége, és milyen egyéb tételekből tevődik össze a tartozás.

A Bio-Pannónia Kft. 2012. december 31-ét követően már nem végzett a településen közszolgáltatást, így az eltelt időre való tekintettel felmerül az elévülés bekövetkezésének kérdése is.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt közel öt évben sem az eredeti jogosulttól, sem pedig Önöktől (jelen levelüket leszámítva) egyetlen fizetési felszólítást sem kaptam, továbbá, hogy korábban sem tájékoztatott a szolgáltató arról, hogy hátralékom lenne, így a követelés részleteinek ismerete nélkül nem áll módomban azt tejesíteni, mivel vitatom annak fennállását.

A fentiek értelmében kérem, hogy kifogásomat szíveskedjenek kivizsgálni, és a követelésüket velem szemben törölni. Kérem, hogy válaszukról írásban szíveskedjenek tájékoztatni, és amennyiben kifogásomat nem fogadják el, jelöljék meg a követelés fennállását bizonyító tényeket (tételesen megjelölve annak egyes tételeit az alapjául szolgáló számla számával, és esedékességével együtt) és jognyilatkozatokat is.

Kelt: Szigetújfalu, 2017. június   ……..

............................................

(név)

 

  

 

Dr Szabó Gergely Ügyvédi Iroda                                                      Felszólító levél száma:

Budapest

Andrássy út 33. III/2.

1061

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Tájékoztatom, hogy a Bio-Pannónia Kft-nél nem áll fenn semmilyen tartozásom.

A Bio-Pannónia Kft- követelése elévült, behajthatatlan követelésnek számít, nevezett cég 2012. december 31-től nem szolgáltat a településen.

Jelen követelés, nemcsak nem valós követelés, hanem Polgári törvénykönyv szerint lejárt, elévült követelés.

Kérem szíveskedjen a fizetési felszólítási tárgyú levelét visszavonni, a tartozók listájáról törölni.

Szigetújfalu, 2017. június

                                                                       Tisztelettel: ……………………………………………………név

                                                                                           ……………………………………………………cím

                                                                                          …………………………………………………….aláírás

 

  

 

 

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002