Banner kep 01

bekelteto

Szigetújfalu weboldala

Hirdetmény Óvodai beiratkozásról

известные картины и новости из мира искусства

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy harmadik életévüket 2018. augusztus 31-ig betöltő gyermekek 2018/19-es nevelési évre történő óvodai beíratásának időpontja:

2018. május 7. (hétfő) 8.00-16.00 óra,

2017. május 8. (kedd) 8.00-16.00 óra között.

Helyszín: Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda - Bölcsőde, 2319 Szigetújfalu, Szegfű u. 1.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt, születési anyakönyvi kivonatot (amennyiben a gyermek rendelkezik vele személyazonosító igazolvány)
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a gyermek oltási könyvét,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvoda az Alapító Okirata alapján korlátozott számban fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (A sajátos nevelési igény megállapításáról szóló szakértői véleményt az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni.)

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az óvodában német nemzetiségi nyelvi nevelés folyik.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni. 2018. szeptember 1-jétől kötelező óvodai nevelésben részt venni annak a gyermeknek, aki 2018. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti.

A szülők a felvételi döntésről legkésőbb 2018. június 7-ig kapnak értesítést.

A határozat ellen a közlés napjától számított 15 napon belül jogorvoslati eljárás indítható, a települési önkormányzat jegyzőjénél (2319 Szigetújfalu, Fő út 45.)

Felvételi körzethatár: Szigetújfalu község közigazgatási területe.

Szabad férőhely esetén a Szigetszentmiklósi és Ráckevei Járás közigazgatási területéről is fogadunk jelentkezőket.

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002