Szigetújfalu weboldala

Emlékező Szentmise a Felvidéki magyarok kitelepítésének Emléknapjára

известные картины и новости из мира искусства

Tisztelt Szigetújfalusiak! Tisztelt Felvidéki Magyarok leszármazottai!

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Települési Értéktár Bizottsága elnökének, Makra Borbálának kezdeményezésére hagyományteremtési szándékkal, első alkalommal 2021. április 11-én (vasárnap) emlékező szentmisét tartunk.

Az emlékező szentmise keretében megemlékezünk a Felvidéki magyarok ki/betelepítéséről, mivel Szigetújfaluba számos felvidéki család került, akiknek ma már gyermekei, unokái, dédunokái élnek közöttünk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogya magyar Országgyűlés 2012. december 3-án a 86/2012. (XII. 7.) OGY határozata alapján ellenszavazat nélkül nyilvánította emléknappá április 12-ét, a magyar lakosság Felvidékről való kitelepítésének kezdőnapját.

A második világháborút követően újjáalakult csehszlovák állam kollektívan tette felelőssé a területén élő német és magyar népcsoportokat a háború következményeiért. A győztes hatalmak jóváhagyásával a magyar és a csehszlovák kormány lakosságcsere-egyezményt kötött. Az egyezményt 1946. február 27-én írták alá Budapesten, majd május 14-én elfogadta a Parlament.

A kitelepítetteket szállító első vasúti szerelvény 1947. április 12-én indult el a Felvidékről, és 1949. június 5-ig több mint 89 ezer embert szállítottak át Magyarországra. A kitelepítéseket nagyhatalmi segédlettel, politikai bűnszervezetben, aljas indokból és nyereségvágyból kényszerítették a magyarokra, és a németekre egyaránt.

A millióknak szenvedéseket okozó világháború befejezése után, több tízezer felvidéki magyar család sorsát törte ketté a történelem, máig sajgó lelki sebeket ejtve. A lakosságcsere közel két évig tartott, melynek során Szlovákiából származása miatt 89 ezer magyart telepítettek ki. Ennyi embernek kellett elhagynia szülőföldjét, hogy a történelem által formált új határok között létrejött hazában próbáljon meg új életet kezdeni. Ennyien hagyták el kényszerűen a házat, ahol születtek, a közösséget, amihez tartoztak, a földet, amin gazdálkodtak.

Április 11-én Szigetújfaluban azokra a honfitársainkra emlékezünk, akiket jogaiktól és állampolgárságuktól megfosztva, gyökereiktől elszakítva telepítettek át Magyarországra.

Azon magyarok előtt hajtunk fejet, akik múltjukat hátra hagyva képesek voltak új életet kezdeni. A szentmise keretében nagyrabecsülésünket fejezzük ki azok előtt, akik e gyötrelmes történelmi helyzetben is fontosnak tartották megőrizni közös hagyományainkat, kultúránkat, nyelvünket.

Tisztelt Szigetújfalusiak! Tisztelt Felvidéki Magyarok leszármazottai!

Szeretettel várjuk Önöket első alkalommal megtartandó megemlékező szentmisére 2021. április 11-én (vasárnap) 10 órára a Szent Lénárd Hitvalló Templomba.

A szentmisét Főtisztelendő Kótai Róbert plébános, püspöki biztos mutatja be.

Paulheim Vilmos
polgármester

Качественное строительство и ремонт своими силами