Települési gyógyszertámogatás

известные картины и новости из мира искусства

Ügyleírás


A polgármester gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatást (továbbiakban: gyógyszertámogatás) állapít meg annak a személynek, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
Eseti gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha

  1. családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő/egyedülálló esetén 300%-át nem haladja meg és
  2. a receptköteles gyógyszerköltsége, illetve a gyógyászati segédeszköz költségének mértéke eléri vagy meghaladja a havi 5.000,- Ft-ot.

Rendkívüli élethelyzet esetén méltányossági jogkör gyakorlására a polgármester jogosult.
A gyógyszerköltségeket a háziorvos, illetve szakorvos igazolása alapján gyógyszertár igazolja. Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 10.000,- Ft.
Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.

  

Szükséges okiratok


 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése


A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester

 

Illetékességi terület


 Szigetújfalu település közigazgatási területe

 

Az ügyintézés díja


 Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Az ügyintézés határideje


30 nap

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24/543-000/2002, 0670/453-3406

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 

Az alkalmazott jogszabályok


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Ügyindítás


A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

 

Fellebbezési határidő


E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

Kapcsolódó dokumentumok


 

 gyógyszertámogatás kérelem 1

Gyógyszertámogatás kérelem

 

Качественное строительство и ремонт своими силами