2017. II. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 87/2017. (VI.28.) számú KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés
2017.szeptember 13. 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu (NNÖSZ) egyetértése  
Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának beszámolója Kaltenecker Józsefné a Tanács önkormányzati tagja    
Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum beszámolója Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi gazdálkodásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében (NNÖSZ) egyetértése  
Beszámoló a polgármester 2017. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évéről Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Október 6-i megemlékezés előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Október 23-i megemlékezés elkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
DAKÖV Kft. 2017-2030 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsődében maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése (szükséges szerint) Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
  2353 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú földterület használatba adásának felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde SZMSZ-ének módosítása Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
  Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítása Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
  Szigetújfaluért Emlékérem adományozásáról döntés Paulheim Vilmos polgármester   Zárt ülésen
Móra Ferenc Általános Iskola tájékoztatója a 2016/2017-es tanévről Deák Csaba igazgató    
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvételről Paulheim Vilmos polgármester    
Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása Paulheim Vilmos polgármester    
Búcsú helyének kijelölése Paulheim Vilmos polgármester    
2017. október 25. Beszámoló a polgármester 2017. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
2018. évi rendezvénynaptár megalkotása Kaltenecker Józsefné KIB elnöke    
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  
Helyi termelői piacon fizetendő helypénz felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Normatív határozat a 2018. évi intézményi bérleti és helyi lap hirdetési díjakról Paulheim Vilmos polgármester    
2018. évi élelmezési nyersanyagköltségek és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Vasút u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan (kamra) használatba adásának felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. évi munkatervének véleményezése Paulheim Vilmos polgármester    
Sírhelymegváltási árak felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Nyugdíjas karácsony előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnöke    
2017. november 29.        
2018. évi belső ellenőrzési terv megalkotása Aljegyző    
Bursa Hungarica támogatás iránti kérelmek elbírálása Kaltenecker Józsefné KIB elnöke   Zárt ülésen
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2018. évi vízbázis-védelmi fejlesztési koncepciója Paulheim Vilmos polgármester    
2018. I. félévi ülésterv megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Helyi adórendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester    
Lakásbérleti rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester    
Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás hosszabbításának felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Petőfi Sándor Művelődési Ház üzemeltetésének felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  2018. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester    
   

2016. I. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 172/2015. (XI.25.) számú KT határozatával

» » MEGTEKINTÉS » »

2018. I. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. I. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 158/2017 (XI.29.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés

2018. február 7.

2018. évi költségvetési rendelet elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat   Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság
Szigetújfalu Község Önkormányzat, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. januári ülésén
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2017. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a polgármester 2017. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről Gábor János
Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása aljegyző
Március 15-i ünnepség előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök
Nőnapi rendezvény előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök
2018. évi bölcsődei térítési díj meghatározása aljegyző
Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2017. évi működéséről aljegyző
Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2017. évi munkájáról Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő
Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása Paulheim Vilmos polgármester
Morrow Medical Zrt. 2017. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről Paulheim Vilmos polgármester
A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése. aljegyző
Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása aljegyző
Képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálata Dr. Bognár Mihály PÜB elnök
2018. február 19. Közmeghallgatás
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének ismertetése Predák Katalin pü. főtanácsos
Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója
2018. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató Paulheim Vilmos polgármester
Tájékoztató a 2017. évben beadott és megvalósult pályázatokról Paulheim Vilmos polgármester
2018. március 28. 2018. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása aljegyző
Május 1-i ünnepség szervezése Kaltenecker Józsefné KIB elnök
Civil szervezetek 2018. évi támogatásának elbírálása, beszámoló a 2017. évi támogatások felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester
2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Kaltenecker Józsefné intézményvezető Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása

2018. április 25.

Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Paulheim Vilmos polgármester
2017. évi költségvetési rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése

2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése
Beszámoló a 2017. évi normatívák felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről aljegyző
Beszámoló a polgármester 2018. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója a 2017. évről Paulheim Vilmos polgármester
2018. május 30. Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról Értéktár bizottság elnöke
Beszámoló a DAKÖV Kft. 2017. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2018. évi üzleti terve Paulheim Vilmos polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése aljegyző
Nyári étkeztetés az iskolai táborokban Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről Paulheim Vilmos polgármester
2018. június 27. 2018. II. félévi ülésterv elfogadása Paulheim Vilmos polgármester
Víztorony felépítmény, Globus bérleti szerződésének meghosszabbítása Paulheim Vilmos polgármester

2015. II. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. II. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 82/2015. (VI.17.) számú KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés
2015. augusztus 26. 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu (NNÖSZ) egyetértése  
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása dr. Kereszturi Zita aljegyző    
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi gazdálkodásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében (NNÖSZ) egyetértése  
Beszámoló a polgármester 2015. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évéről Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Október 6-i megemlékezés előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Október 23-i megemlékezés elkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Fiatalokat, többgyermekes családokat a községbe vonzó lehetőségek dr. Kereszturi Zita aljegyző    
Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsődében maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése (szükséges szerint) Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
  Szigetújfalu Község Önkormányzat Alapító Okiratának módosítása Paulheim Vilmos polgármester    
 
2015. október 7. Szigetújfaluért Emlékérem adományozásáról döntés Paulheim Vilmos polgármester   Zárt ülésen
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvételről Paulheim Vilmos polgármester    
Móra Ferenc Általános Iskola előtt gyalogátkelő és parkoló építés lehetőségének vizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. évi munkatervének véleményezése Paulheim Vilmos polgármester    
Búcsú helyének kijelölése Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a polgármester 2015. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
  Bölcsőde szakmai programjának elfogadása Kaltenecker Józsefné intézményvezető Óvoda/ bölcsőde tekintetében (NNÖSZ) egyetértése  
2015. október 28. 2016. évi rendezvénynaptár megalkotása Kaltenecker Józsefné KIB elnöke    
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  
2016. évi költségvetési koncepció elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ véleményezése  
Nyugdíjas karácsony előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnöke    
  Döntés a bölcsőde további működésére vonatkozóan Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ véleményezése  
2015. november 25. Közterület használatáról, igénybevételéről szóló rendelet felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Normatív határozat a 2016. évi intézményi bérleti és helyi lap hirdetési díjakról      
2016. évi belső ellenőrzési terv megalkotása dr. Kereszturi Zita aljegyző    
Bursa Hungarica támogatás iránti kérelmek elbírálása Kaltenecker Józsefné KIB elnöke   Zárt ülésen
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2016. évi vízbázis-védelmi fejlesztési koncepciója Paulheim Vilmos polgármester    
2016. I. félévi ülésterv megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    

2016. évi élelmezési nyersanyagköltségek és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester    
Helyi adórendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester    
Lakásbérleti rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester    
Sírhelymegváltási árak felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének megvitatása Paulheim Vilmos polgármester    
Petőfi Sándor Művelődési Ház 2015. évi üzemeltetéséről beszámoló, 2016. évi munkatervéről tájékoztató Gab-Jat Kft. képviseletében Gábor János    
2015. december 16. 2016. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester    

2017. I. félévi ülésterv

 

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 152/2016 (XI.30.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés

2017. február 8.

2017. évi költségvetési rendelet elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat   Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság  
Szigetújfalu Község Önkormányzat, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. januári ülésén  
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2016. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a polgármester 2016. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről Gábor János    
Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Március 15-i ünnepség előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Nőnapi rendezvény előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
2017. évi bölcsődei térítési díj meghatározása dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2016. évi működéséről dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2016. évi munkájáról Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő    
Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása Paulheim Vilmos polgármester    
Morrow Medical Zrt. 2016. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről Paulheim Vilmos polgármester    
  A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése. dr. Kosztyi Emma aljegyző    
  2017. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester    
  Bölcsődei térítési díjról szóló rendelet dr. Kosztyi Emma aljegyző    
  Képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálata Dr. Bognár Mihály PÜB elnök    
2017. február 20. Közmeghallgatás        
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének ismertetése Predák Katalin pü. vez. tanácsos    
Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója      
2017. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató Paulheim Vilmos polgármester    
Tájékoztató a 2016. évben beadott és megvalósult pályázatokról Paulheim Vilmos polgármester    
2017. március 29. 2017. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Május 1-i ünnepség szervezése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Civil szervezetek 2017. évi támogatásának elbírálása, beszámoló a 2016. évi támogatások felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester    
2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Kaltenecker Józsefné intézményvezető Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása  
Beszámoló a DAKÖV Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-szolgáltatás 2016. évi teljesítéséről és tapasztalatairól DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemigazgató    

2017. április 26.

Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
2016. évi költségvetési rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése  

2016. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése  
Beszámoló a 2016. évi normatívák felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Beszámoló a polgármester 2017. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója a 2016. évről Paulheim Vilmos polgármester    
2017. május 31. Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról Értéktár bizottság elnöke    
Beszámoló a Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának, önkormányzatot érintő munkájáról Kaltenecker Józsefné a Tanács önkormányzati tagja    
Beszámoló a DAKÖV Kft. 2016. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2017. évi üzleti terve Paulheim Vilmos polgármester    
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Nyári étkeztetés az iskolai táborokban Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről Paulheim Vilmos polgármester    
2017. június 28. 2017. II. félévi ülésterv elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda közétkeztetési szerződése Paulheim Vilmos polgármester    

Német Nemzetiségi Önkormányzat

nemet nemzetisegi onkorm szigetujfalu 1

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu tagjai a 2014. október 12-ei nemzetiség választások alapján:

 • Tomin Jánosné,
 • Lengyel Claudia,
 • Paulheim Vilmos
 • Elnök: Tomin Jánosné
 • Elnökhelyettes: Lengyel Claudia -

Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (LdU) tagja

 • Pénzügyi bizottság elnöke: Paulheim Vilmos
 • Pénzügyi bizottság tagjai: Lengyel Claudia, Held István (külsős tag)

Elérhetőségeink:

 • 2319 Szigetújfalu Diófa utca 15.
 • 06-70-387-8175
 • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • www.facebook.com/UjfalusiSvabok

Szeretnénk a nyitott kapuk, nyitott ajtók Nemzetiségi Házát megvalósítani. Az óvodásoktól az időskorúakig lehetőséget biztosítani a szabadidejük hasznos eltöltéséhez, a sváb hagyományok, szokások, ételek és a helyi sváb nyelv idősek segítségével történő megismeréséhez. Az egyesületek és különböző csoportok számára „otthont” biztosítani a töretlen működéshez.

Heti rendszerességgel az iskoláskorúaknak kötetlen német-sváb beszélgetésre lehetőséget biztosítani. Szeretnénk jó kapcsolatot ápolni a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával (LdU), illetve a német testvértelepülésekkel. Ezen felül céljaink közé tartozik még: a fiatalok aktivizálása; nemzetiségi oktatás megtartása; helyi hagyományőrző civil szervezetek összetartása; hagyományok továbbörökítése az ifjúságon keresztül; a kisebbségi önkormányzat együttműködése a községi önkormányzattal, civil szervezetekkel; a németség kultúrájának szélesebb körben való bemutatása programokkal, rendezvényekkel.

Legfőbb törekvésünk a szigetújfalusi svábokat egy nagy, hagyományaikat ismerő, összetartó közösséggé formálni.

2016. II. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 94/2016. (VII.13.) számú KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés
2016. augusztus 31. 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu (NNÖSZ) egyetértése  
Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum beszámolója Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi gazdálkodásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében (NNÖSZ) egyetértése  
Beszámoló a polgármester 2016. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési évéről Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Október 6-i megemlékezés előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Október 23-i megemlékezés elkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
DAKÖV Kft. 2016-2030 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsődében maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése (szükséges szerint) Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
  Diófa u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú földterület használatba adásának felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Emléktábla kihelyezés kapcsán (Malenkij robot) rendezendő ünnepség forgatókönyvének elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Dr. Kereszturi Zita aljegyző    
Előterjesztés 5/2001.(II.22.) számú a helyi környezet védelmének szabályairól szóló rendelet módosítására Dr. Kereszturi Zita aljegyző    

2016. szeptember 28.

Szigetújfaluért Emlékérem adományozásáról döntés Paulheim Vilmos polgármester   Zárt ülésen
Móra Ferenc Általános Iskola beszámolója a 2015/2016-os tanévről Deák Csaba igazgató    
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvételről Paulheim Vilmos polgármester    
Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása Paulheim Vilmos polgármester    
Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. évi munkatervének véleményezése Paulheim Vilmos polgármester    
Búcsú helyének kijelölése Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a polgármester 2016. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
2016. október 26.        
2017. évi rendezvénynaptár megalkotása Kaltenecker Józsefné KIB elnöke    
Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  
2017. évi költségvetési koncepció elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ véleményezése  
Nyugdíjas karácsony előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnöke    
  Döntés a bölcsőde további működésére vonatkozóan Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ véleményezése  
2016. november 30. Helyi termelői piacon fizetendő helypénz felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Normatív határozat a 2017. évi intézményi bérleti és helyi lap hirdetési díjakról Paulheim Vilmos polgármester    
2017. évi belső ellenőrzési terv megalkotása Aljegyző    
Bursa Hungarica támogatás iránti kérelmek elbírálása Kaltenecker Józsefné KIB elnöke   Zárt ülésen
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2017. évi vízbázis-védelmi fejlesztési koncepciója Paulheim Vilmos polgármester    
2017. I. félévi ülésterv megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    

2017. évi élelmezési nyersanyagköltségek és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester    
Helyi adórendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester    
Lakásbérleti rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester    
Sírhelymegváltási árak felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Petőfi Sándor Művelődési Ház 2016. évi üzemeltetéséről beszámoló, 2017. évi munkatervéről tájékoztató Gab-Jat Kft. képviseletében Gábor János    
2016. december 14. 2017. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester    
  Petőfi Sándor Művelődési Ház üzemeltetésének felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
 

2353 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési idejének hosszabbítása

Paulheim Vilmos polgármester    

Képviselők

 • Paulheim Vilmos polgármester

 • Beretvás Tamásné alpolgármester

 • Czuni László

 • Kaltenecker Józsefné

 • Dr. Vasuth-Bognár Edit

 • Dr. Bognár Mihály

 • Kolter Ferenc

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Művelődési Ház

muvhaz4 kicsiPetőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

   • Vezető: Gábor János
   • Cím: Szigetújfalu, Vasút u. 24.
   • Tel.: 06/70-866-4474

Bővebben: Művelődési Ház

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002