akadalymenteslogo

bekelteto

 

kiberpajzs logo

Pályázatok

известные картины и новости из мира искусства

Szigetújfalu Község Önkormányzata által benyújtott pályázatok (2020/2021)

2020-ban és 2021-ben benyújtott nyertes pályázatok:

1. A Belügyminisztérium által kiírt a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat keretében 2020-ban 27 erdei köbméter támogatásban részesültünk, amelyet összesen 27 családnak osztottunk szét, fejenként 1 erdei köbméter mennyiségben. A tűzifa kiszállítására 2021. január-február hónapokban került sor.Idén is benyújtásra került ez a pályázat, amelynek keretében 26 erdei köbmétert oszthatunk majd szét a téli hónapokban a rászorulók között.

2. Pest megyei kistelepülési kulturális rendezvények szervezése” tárgyában benyújtott pályázaton Pest Megye Önkormányzata által 500.000,- Ft támogatásban részesültünk 2020-ban. Az elnyert összeggel a hagyományosan megrendezésre kerülő „Szüreti Forgatag” elnevezésű községi rendezvény megtartásához járultunk hozzá.

3. A Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” c. alprogramra irányuló pályázaton 4.992.903,- Ft összegű támogatást kaptunk, amely összegből a községi óvodánk udvarfelújítását valósítottuk meg a csoportszobák előtt található terasz, valamint a főbejárati terasz burkolatcseréjével, továbbá az udvari közlekedés akadálymentessé tételével. A kivitelezést a Vitép’ 95 Kft. végezte. A munkálatok 2020. március 23-án kezdődtek, a műszaki átadás-átvételre 2020. május 8-án került sor.

4. Ugyancsak a Magyar Falu Program keretében nyújtottunk be pályázatot szintén az óvodára, ezúttal az óvodaépület felújítására. Az elnyert összeg 20.894.933,- Ft, amely összegből az épület északi oldalán található nyílászárók kerültek cserére, továbbá homlokzati-lábazati hőszigetelés és napelemes rendszer telepítése valósult meg. Az önkormányzat az összességében legelőnyösebb árajánlatot benyújtó céggel, az Altarea Kft-vel kötött szerződést a kivitelezésre vonatkozóan. A műszaki átadás-átvétel 2021. augusztus 31-én történt meg.

5. Magyar Falu Program keretében a fogorvossal és a védőnővel egyeztetve orvosi eszközökre pályáztunk és sikerült 2.975.538,- Ft összeget elnyernünk. A támogatásból az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: 1 db sterilizáló, 1 db gyorsító kézidarab, 1 db magzati szívhangindikátor, 1 db csecsemő hallásvizsgáló, 1 db csecsemő vizsgálóasztal, 1 db digitális személymérleg és 1 db eszköztartó kocsi.

6. „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés c. alprogram tárgyában 14.929.665,- Ft összegű támogatásban részesült önkormányzatunk szintén a Magyar Falu Programban. A támogatásból az alábbi eszközöket vásároltuk meg: 1 db Zoomlion fülkés traktor, 1 db mezőgazdasági pótkocsi, 1 db hótolólap, 1 db padkakasza, 1 db ventillátoros permetező, 1 db gödörfúró, 1 db dobkasza, 1 db szárzúzó és 1 db sószóró. A gépek és eszközök beszerzésére a veszprémi székhellyel rendelkező Royal-Kert Kft-vel kötöttünk szállítási szerződést. Az eszközök átvételére és üzembe helyezésére 2021. február 25-én került sor.

7. Újabb Magyar Falu Programos pályázatunk nyert támogatást 2020-ban, ezúttal önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása címmel. Ez a pályázat kizárólag anyagköltséget támogat, amelyre 4.812.735,- Ft összeget kaptunk. A támogatásból az Akácfa utcai járda Vasút utcától induló szakaszának felújítása valósul meg még idén december 31-ig. A kivitelezést végző Bed-2011 Kft-vel folyamatban van a szerződéskötés. A felújítás teljes költsége 14.414.373,- Ft összeget tesz ki, amely az anyagköltségen kívül az építési munkálatokat, valamint a vízelvezetést is tartalmazza. A közel 10 milliós nagyságrendű különbözetet saját forrásból szükséges pótolni.

8. Az előttünk álló jövő két legnagyobb projektje egy étkezővel ellátott új főzőkonyha, valamint egy új polgármesteri hivatal felépítése. Mindkettőt idén elnyert pályázatokból sikerül megvalósítani. Konyhapályázaton 100.000,- Ft összegű támogatást nyertünk, új hivatal építésére 48.024.743,- Ft összegű támogatásban részesültünk. A konyha és étkező esetében a kötelezően vállalt önerő összege 5.272.944,- Ft, amely összeg az önkormányzati költségvetést terheli. Az építkezés a Vasút u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon valósul meg. Az összeghatár miatt a beruházás közbeszerzés köteles. A projekt megvalósításának végső dátuma 2023. október 31.

9. Még egy Magyar Falu Programon sikerült pénzt nyernünk felelős állattartás elősegítése címmel. 1.437.994,- Ft összeget költhetünk kutyák és macskák ivartalanítására és veszettség elleni oltására. Előzetes felmérés alapján 22 kutyán és 34 macskán végzik el a beavatkozást, ebből 22 állat oltásban is részesül. A feladatok ellátására Dr. Guba Sándor állatorvossal kötöttünk megbízási szerződést. A doktor úr ütemezi a beavatkozásokat, tájékoztatása szerint még idén ősszel lebonyolítja.

10. A Nemzeti Művelődési Intézet idén augusztusban pályázatot írt ki kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására. 1.000.000 Ft-ot sikerült elnyernünk, amely összeget a Petőfi Sándor Közösségi Tér és Könyvtár épület fennállásának 50 éves jubileumi ünnepségére fordítunk. A tervezett program időpontja: 2022. április 22-23.

Elutasításra került pályázatok:

Magyar Falu Program keretében 5 benyújtott pályázatunk került elutasításra, ezen kívül egy Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton nem jártunk sikerrel. Ezek a következők:

1. Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – az Akácfa utca meglévő szilárd útburkolatát szerettük volna felújítani a Vasút utcától indulva. A művelődési házzal szembeni 5 db parkolóhely is megújult volna, valamint a csapadékvíz elvezetését is beterveztük. (Támogatási igényünk: 29.825.018,- Ft)

2. Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás – Petőfi Sándor Közösségi Tér és Könyvtár épületünk energetikai felújítása keretében az alábbi tevékenységek kerültek betervezésre: gázkazáncsere, napelem telepítése, padlás hőszigetelése, radiátorok szelepcseréje, színpad és nézőtér légtechnikája, ereszcsatorna cseréje. (Támogatási igényünk: 28.575.055,- Ft)

3. Temetői infrastruktúra fejlesztése – a községi temető északi oldalának kerítésépítését szerettük volna megvalósítani (Támogatási igényünk: 4.941.940,- Ft)

4. Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2310 hrsz-ú zártkerti ingatlant szerettük volna megvásárolni a Fő utcáról nyíló Dunasor utcához vezető helyi közút kialakítása céljából (Támogatási igényünk: 4.999.998,- Ft)

5. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – a községi óvoda meglévő kerítésének felújítását terveztük (Támogatási igényünk: 4.893.300,- Ft)

6. A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett települési önkormányzatok számára illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására. 7 db önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan helyrajzi számát adtuk meg, ahol teljes hulladékmentesítést akartunk megvalósítani. Ezek a temető melletti, valamint erdős területek voltak. (Támogatási igényünk: 1.416.588,- Ft)

 

 

2019. évben Szigetújfalu Község Önkormányzata által beadott és elnyert pályázatok

2019-ben benyújtott nyertes pályázatok:

 1. A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásáról szóló LVF/13997/2019-ITM kódszámmal rendelkező pályázaton 3.863.173,- Ft összegű fenntartási, felújítási, fejlesztési és eszközbeszerzési vissza nem térítendő támogatásban részesültünk az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, amely összegből az alábbi munkálatok valósulnak meg: komp padlócseréje, tartalék hajómotor beszerzése, biztonsági kamerarendszer kiépítése a révháznál.
 2. A Belügyminisztérium által kiírt a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat keretében 28 erdei köbméter támogatásban részesültünk, amelyet összesen 28 családnak osztottunk szét, fejenként 1 erdei köbméter mennyiségben. A tűzifa kiszállítására 2020. január-február hónapokban került sor.
 3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat keretében a Belügyminisztérium által 12.664.036,- Ft összegű támogatásban részesültünk, amely összeget a Mester utcában a Szőlő köz és a Mester u. 62. szám közötti szakasz út- és járdafelújítására fordítjuk. Az önerő mértéke 2.234.830,- Ft. A kivitelezés folyamatban van és a Vitép Kft. végzi.
 4. A Magyar Falu Program keretében a nemzeti és helyi identitástudat erősítése c. alprogramra irányuló pályázaton 16.564.947,- Ft összegű támogatást kaptunk, amely összegből 1.564.948,- Ft-ot a Szüreti Forgatag rendezvényünkre használtunk fel, a fennmaradó 15.000.000,- Ft-ot (pontosan: 14.999.999,- Ft) pedig a Művelődési Ház nyílászáróinak cseréjére fordítottuk, amelynek a kivitelezését a Papp Árnyékolástechnikai Kft. idén februárban fejezte be.
 5. Ugyancsak a Magyar Falu Program keretében nyújtottunk be pályázatot óvoda udvar felújítására és akadálymentesítésére, amelyen 4.992.903,- Ft összeg támogatásban részesültünk. A támogatásból a terasz térburkolatának felújítását, valamint akadálymentesített feljáró készítését valósítjuk meg. A kivitelezési munkálatokat a Vitép Kft. a nyári zárva tartás alatt végzi.
 6. Az Európai Bizottság 2019 szeptemberében meghirdette a harmadik fordulót a WiFi4EU pályázati program keretében. A kezdeményezés olyan támogatási rendszer, amelynek célja, hogy a helyi lakosok és a látogatók kiváló minőségű internet-hozzáféréssel rendelkezzenek a helyi közélet központi helyszínein. A 11.000 pályázó európai település közül 1780 került kiválasztásra, amiből 142 magyarországi település, köztük Szigetújfalu is lehetőséget kapott ingyenes wifi-hozzáférési pontok kiépítésére. A fejlesztésre 15.000 EUR összeg áll rendelkezésre és másfél év alatt kell megvalósítani.

2019-ben megvalósult pályázatok

 1. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázaton Szigetújfalu község fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének energetikai felújításához 36.195.550,- Ft összegű támogatásban részesültünk 2017 decemberében. A beruházás 11.338.427,- Ft saját forrást igényelt.

A fejlesztés keretében az alábbi munkálatokra került sor: nyílászáró csere, egyes helyiségekben padlóburkolat és fali burkolat csere, vakolás, festés, új csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, akadálymentes mosdó kiépítése, udvaron parkolóhelyek létesítése, homlokzati, lábazati és padlásfödém hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés.

Tavaly június 7-én került sor az épület műszaki átadás-átvételére, szeptember 16-án zajlott a hivatalos átadó ünnepség.

 1. 2018-ban önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat keretében a Belügyminisztérium által 12.589.810,- Ft összegű támogatásban részesültünk, amely összeget a Kossuth L. utca páros oldalának, valamint a Temető utca páratlan oldalának járdafelújítására fordítottuk.. A beruházás 2.221.731,- Ft saját forrást igényelt. A kivitelezéssel a VIDÁK-ÉP Kft-t bíztuk meg. A két utca járdafelújítása 2019. augusztus 30-án fejeződött be.

Elutasításra került pályázatok:

 1. „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat keretében a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot 2016 májusában, amelyben az épület hőszigetelését, a terasz és a kerítés felújítását, a nyílászárók cseréjét, a tornaszoba felújítását, napelem telepítését, valamint eszközök beszerzését céloztuk meg. A projekt teljes költsége 69.658.912,- Ft-ot tett ki. 2020. február 17-én kézhez kapott értesítésben támogatási kérelmünk elutasításra került.
 2. 2019 szeptemberében a Magyar Falu Program keretében önkormányzati utak felújítására nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében az Akácfa utca útfelújítását szerettük volna megvalósítani, a pályázatunk azonban elutasításra került.
 3. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében 2017-ben pályázatot nyújtottunk be a külterületi Kert utca aszfaltozására, árokrendezésére. Pályázatunk 35.021.914,- Ft összegű támogatásban részesült, de az időközben megnövekedett építési és oszlopáthelyezési költségek a saját forrás összegét olyan mértékben megemelték, hogy azt az önkormányzat költségvetése nem bírta el, így a képviselő-testület tavaly a visszalépés mellett döntött.

 

 További pályázati információk

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002