bekelteto

 

kiberpajzs logo

Szigetújfalu weboldala

Kiskérődző állatjóléti támogatás VP3-14.1.3 – 22

известные картины и новости из мира искусства

kkt 01Tervezett keretösszeg: 5 milliárd Ft.

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3.000 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1. A támogatást igénylő által tartott juh- és kecskefélék (a továbbiakban: kiskérődzők) egyedeinek az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) nyilvántartott támogatható kiskérődző egyedek után 2,5 éven keresztül támogatási évente állategységenként (a továbbiakban: ÁE), a kötelezettség vállalási időszak végéig, azaz 2024. december 31. napjáig meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó az e Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállalja és azoknak eleget tesz.

2. Támogatott tevékenységek:

a) Technológiába épített körömápolás

b) Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése

c) Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés

d) Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása

A támogathatóság feltételei:

a támogatást igénylő akkor jogosult, ha

  1. az ENAR-ban nyilvántartott támogatható állatot tart és

  2. rendelkezik a Felhívás megjelenését követően a támogatási kérelem benyújtási napjáig kiállított, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal, arról, hogy a támogatási, évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomonkövetési kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,

  3. a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) legkésőbb támogatási kérelem benyújtásának napjától a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a TIR-ben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási tv.) szerinti ügyfélazonosítójával. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 ÁE-nek - azaz 14 állatnak - megfelelő támogatható állategyed. A támogatást igénylő vállalását 2,5 évre vonatkozóan a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható 1 évnél idősebb kiskérődző egyedek létszáma alapján teszi meg.

 

Technológiába épített körömápolás 1. Ennek az előírásnak a keretében a támogatást igénylőknek a támogatott tenyészetekben évente legalább 2 alkalommal (a két kezelés között legalább 5 hónapnak el kell telnie) a támogatásba bevont valamennyi állaton körömápolást kell végezniük.

 

Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése

  1. Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzésének évente legalább 2 alkalommal, január 1. – április 1. között és szeptember 30. - november 30. között kell megtörténnie. A vizsgáló laboratórium által megadott eljárás szerint bélsár mintát kell gyűjteni és a mintákat el kell küldeni a laboratórium részére. A kiskérődzőket a bélsár vizsgálat eredménye alapján kell a kezelő állatorvos utasítása szerinti szerrel és dózisban kezelni.

Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés

  1. Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés keretében a támogatást igénylőknek gyéríteni kell a légy és szúnyog állományt, amelyet a légy és szúnyog inváziónak leginkább kitett hónapokban – évente legalább 4 alkalommal - kell elvégezni.

Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása 1. A támogatást igénylő köteles a takarmányozás során a szelénes nyalósóhoz való korlátlan és folyamatos hozzáférést biztosítani.

A projektek 2022. július 01. és 2024. december 31. között valósulnak meg.

A kiskérődző állatjóléti támogatás Magyarország egész területén megvalósulhat

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomon követési kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat

Beadás: 2022. május 16. és 2022. június 16. között.

 

A támogatás mértéke, összege:

Technológiába épített körömápolás. 40,44 EUR/ Állat egység

Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése 52,72 EUR/Állat egység

Ektoparaziták (külső élősködök) valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés 75,42 EUR/Állat egység

Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása 39,6 EUR/Állat egység

A tranzakciós költségek megtérítésének mértéke 7 eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év átalányköltség

A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtási évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített árfolyamon kerül meghatározásra

40,44+52,72+75,42+39,6+7= 214,18 EUR/ Állat egység

Példa: 1 Állategység (AE)= 7 állat

140 db állat= 20 ÁE

214,18 EUR x 376,57 FT/EUR x 20 ÁE= 1 613 075.- Ft/év

2022-re:   806 538.- fele jár

2023-ra: 1 613 075.-

2024-re: 1 613 075.-

összesen: kb 2 580 988.- ( árfolyam függvényében) 2,5 év alatt

Keressenek bennünket!

Kisházy Béláné       Takács Zoltán

pályázatíró               pályázatíró

30/4973343               20/6692636

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002