bekelteto

 

kiberpajzs logo

Települési temetési támogatás

известные картины и новости из мира искусства

Ügyleírás


A Kulturális és Igazgatási Bizottság átruházott hatáskörben temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez települési támogatást állapít meg (továbbiakban: temetési támogatás) annak a személynek

 1. aki elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott
 2. aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles és a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,

feltéve, ha az eltemettető Szigetújfaluban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Szigetújfalu településen él, továbbá az elhunyt személy Szigetújfalu településen lakóhellyel rendelkezett.
A jogosultság szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át, egyedülálló/egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 400%-át.
Rendkívüli élethelyzet esetén méltányossági jogkör gyakorlására a Kulturális és Igazgatási Bizottság jogosult
Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező

 1. bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
 2. előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó rendkívüli krízishelyzetbe került,
 3. 1 lakásában elemi kár következett be,
 4. tartósan beteg, amely jelentős jövedelemkiesést, illetve költséget jelent,
 5. 30 napnál nem régebben elvesztette állását, illetve tartósan munkanélküli.

A temetési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének – 130.000,- Ft - 10%-ánál, maximum összege elérheti a temetés teljes összegét, amennyiben a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
Az eltemettető a temetési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

  

Szükséges okiratok


 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám

 • jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről

 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata

 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata

 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat

 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről

 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás

 • tanulói jogviszony igazolás 18. életévét betöltött tanuló esetén

 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat

 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés

 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum

 • kérelmező nevére kiállított eredeti temetési számla

 • a nem helyben anyakönyvezett elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése


A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Igazgatási Bizottsága

 

Illetékességi terület


 Szigetújfalu település közigazgatási területe

 

Az ügyintézés díja


 Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Az ügyintézés határideje


Az összes irat benyújtását követő 30 napon belül, de legkésőbb a soron következő bizottsági ülést követő 8 napon belül

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24/543-000/2002, 0670/453-3406

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.00-18.00
 • Szerda: 7:30-16.00
 • Péntek: 7:30-12.00

 

Az alkalmazott jogszabályok


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Ügyindítás


A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

 

Fellebbezési határidő


E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

Kapcsolódó dokumentumok


 

 temetési támogatás kérelem 1

Temetési támogatás kérelem

 

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002