Coronavirus

bekelteto

 

Általános adatkezelési tájékoztató

известные картины и новости из мира искусства

Általános adatkezelési tájékoztató

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal által végzett adatkezelésekkel kapcsolatosan

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikke alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal által végzett adatkezelésekről.

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

székhelye: 2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

képviselője: Hangay Mariann jegyző

telefonszáma: +36 24 543-000

 

2. Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője, elérhetősége:

Appel Anita igazgatási főtanácsos

e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefonszáma: +36 24 543-000/25

 

3. Kezelt személyes adatok: a hivatali ügyintézés során kezelésre kerülhetnek az érintett következő személyes adatai: név, születési név, születési hely, születési idő, születési ország, állampolgárság, édesanyja neve, állandó lakcím, e-mail cím (egyes ügytípusok intézése további személyes adatok megadását is igényelheti). Az ügyintézés során csak olyan adatokat kérünk be, amelyek az adott ügytípusra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, illetve az adott ügy elintézéséhez szükségesek.

 

4. Az adatkezelés célja: a Hivatal által jogszabályi keretek között végzett feladatok ellátása, illetve ügyintézés

 

5. Az adatkezelés jogalapja: általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) a) b) c), e) pontjai, illetve az adott ügytípusra vonatkozó ágazati jogszabályok

 

6. A személyes adatok a következő személyek, szervezetek részére kerül(het)nek közlésre, illetve továbbításra: az adott ügyet intéző hivatali dolgozók, illetve azügyintézéshez esetlegesen szükséges más illetékes külső szervezet/hatóság illetékes dolgozói,önkormányzat tisztségviselői

 

7. Az adatkezelés időtartama: az adott ügytípusra vonatkozó ágazati jogszabályok által meghatározott időtartam

 

8. Az érintett jogai: hozzáférést kérhet a róla kezelt személyes adatokról, kérheti ezen adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását. Az érintett jogosult tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az adathordozhatóság joga is. Az érintett továbbá jogosult bármely időpontban, jövőre nézve önkéntes hozzájárulásának visszavonására is.

 

9. Jogorvoslati lehetőségek:

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.

e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefonszáma: +36 1 391-1400

fax száma: +36 1 391-1410

honlap címe: www.naih.hu

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely elbírálása a Ráckevei Járásbíróság hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002