Szigetújfalu címere

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat és hatáskör

Jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása

  • Idősek Napköziotthona

SZMSZ

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

2.2 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Polgármesteri Hivatal elérhetősége

Cím: 2319 Szigetújfalu Fő út 45.
Telefon: 06 24 543 000
Fax: 06 24 543 001
E-mail: onkormanyzat(kukac)szigetujfalu.hu

 

Ügyfélfogadás

Kedd: 7:30 – 16:00
Szerda: 8:00 – 18:00
Péntek: 7:30 – 12:00

 

Ügyintézés

További információk az ügyintézés menetéről

2.3 Közszolgáltatások

Köztisztasági feladatok

Feladatai különösen: közterületek kézi és gépi takarítása, hó-eltakarítás, síkosság mentesítés, illegális hulladéklerakások megszüntetése, települési hulladékszállítás és ártalmatlanítás, lomtalanítási akciók lebonyolítása, közterületi hulladékgyűjtők ürítése és karbantartása, köztéri berendezések felújítása, karbantartása, a község zöldterületeinek fenntartása, virágosítás. A tevékenységeket Szigetújfalu Község Önkormányzat Községgazdálkodása az aktuális igények alapján végzi, míg a község hulladékgazdálkodási feladatait a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi az Önkormányzattal kötött szerződés alapján.

 

Temetkezés

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve megalkotta a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 4/2017. (III.31.) rendeletét. A köztemető üzemeltetési feladataival kapcsolatos teendőket az Elohim Kegyeleti Szolgálat Kft. (2351 Alsónémedi, Nap u. 2.) látja el. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását kegyeleti közszolgáltatási szerződés szabályozza. A rendelet mellékletében rögzített díjakat a Képviselő-testület állapítja meg.

 

Szociális intézmények

A családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatást, és a házi segítségnyújtási teendőket Szigetújfalu Község Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján a Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ látja el.

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 10.
Telefon: 06 24 513 240

 

Víz- szennyvízszolgáltatás

Közüzemi és egyéb szolgáltatások, hibabejelentés

 

Orvosi Rendelő

Orvosi ellátás

Gyógyszertár

Gyógyszertár

Petőfi Sándor Közösségi tér és Könyvtár

Kulturális programok szervezése, lebonyolítása.
További információk

Civil szervezetek

Támogatás nyújtása.
Civil szervezetek

2.4 A szerv nyilvántartásai

Titkárság

Önkormányzati rendeletek nyilvántartása: Az Önkormányzat Képviselő alkotott rendeletek nyilvántartása

Önkormányzati határozatok nyilvántartása: Az Önkormányzat Képviselő Testület által alkototthatározatok nyilvántartása

Működési Engedély nyilvántartás: Szigetújfalu területén működő bejelentés- és engedély- köteles kereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartása, a kereskedő adatai és a kereskedelmi tevékenység alapján. (210/2009. IX.29.) Kormány rendelet)

Pénzügyi Csoport

Ingatlan- és Vagyon- Kataszter: Az Önkormányzat gazdálkodásának alapját képező ingatlanvagyonról- az 5/2001. Kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal vezetett, folyamatos és naprakész nyilvántartás.

Adóügyi ügyintéző

Adó nyilvántartás: A hivatalhoz befolyt adók nyilvántartása.

Anyakönyvvezető

Anyakönyvi nyilvántartás: A községben történt születések, házasságkötések, és halálesetek nyilvántartása.

Munkaügyi ügyintéző

Személyügyi nyilvántartás: A hivatal dolgozóinak nyilvántartása.

2.5 Nyilvános kiadványok

Újfalusi Trombitás

Kiadó: Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal
Szerkesztő: Szigetújfalu Község Önkormányzata
Szerkesztő címe: 2319 Szigetújfalu, Fő út 45.
E-mail: ujfalusitrombitas(kukac)gmail.com

2.6 Döntéshozatal, ülések

2.8 Pályázatok

2.9 Kbt. szerint létrejött szerződések

2.11 Közzétételi listák

Megszakítás