Szigetújfalu címere

Jegyző

Jegyzői feladatok

Aljegyző: dr. Sándor Médea Lola

Telefonszám: 06 24 543 000

E-mail: jegyzo(kukac)szigetjfalu.hu

Intézhető ügyek: településképi ügyek, szakhatósági állásfoglalások kiadása, közterület-használati ill. bontási engedély kiadása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a jegyző az önkormányzat hivatala, így a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal vezető köztisztviselője, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselőivel és dolgozóival szemben. Feladata elsősorban az államigazgatási és az önkormányzati hatósági feladatok ellátása, az önkormányzati döntések szakszerű előkészítése, végrehajtásuk hatékony szervezése, az önkormányzat törvényes működésének biztosítása, illetve államigazgatási hatósági ügyekben önálló kiadmányozási joggal rendelkezik.

Emellett tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, illetve a képviselő-testület bizottságának ülésén, jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő, döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, és dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át részére.

A jegyző megszervezi az állampolgárok, azaz a lakosság államigazgatási ügyeinek szakszerű intézését, így tájékoztatást nyújt:

  • építésügyi, illetve építéshatósági kérdésekben,
  • településfejlesztéssel, illetve településrendezéssel kapcsolatos ügyekben,
  • talált tárgyakkal kapcsolatban,
  • tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásokkal, illetve közterület-bontási engedélyekkel kapcsolatos kérdésekben,
  • és más, állampolgársági, illetve államigazgatási ügyekben.
Megszakítás