Szigetújfalu címere

Községünkről

Szigetújfalu múltjából

 

Ahogy a Csepel-sziget többi része, Szigetújfalu területe is rejthet még régészetileg jelentős felfedezéseket. Az eddigiekből annyi kiviláglik, hogy már a bronzkorban lakott hely volt ez a terület is.

A későbbiek során amelyik nép megjelent a Duna mentén, biztosan Szigetújfaluban is jelen volt, ha nem is találtuk meg eddig a nyomait. Rómaiakról konkrétan tudunk, de a gótok, hunok, langobárdok, gepidák sem kerülhették el ezt a szigetet, még ha kevés lelet vall is róluk.

Az Árpád-kortól már írásos nyomai is vannak a mai település közigazgatási területén élő embereknek. Tamás nádor monostora az első 1186-ból és IV. Béla adománylevelében található címzés a második. Ezután adásvételek, birtokadományok, perek lapjain tűnik fel Újfalu.

A török idők lassan, de biztosan elpusztítják a falu magyar lakóit. Helyüket rác, majd sváb lakók veszik át az általános, nagy, birodalmi újjáépítési folyamatban. A svábok csaknem 250 évig élnek háborítatlanul, míg a II. világháború után elűzik őket a jaltai új világrend alapján. A megmaradtak mellé felvidéki és alföldi magyarokat telepítenek be.

Akit érdekelnek a történelmi részletek, jöjjön el, nézze meg a Német Nemzetiségi Ház és Kiállító Helyet, látogasson el a Nyitott Kapuk Utcájára, a Szigetzugi Duna Napokra, ahol testközelben láthatja a történelmi „ereklyéinket”.

 

Nemzetiségi Táncegyesület

Megszakítás