Szigetújfalu címere

Települési Értéktár

Kedves Látogató!

 

A Hungarikum törvényben foglaltak szerint a települési önkormányzat települési értéktárat, és települési értéktár bizottságot hozhat létre, amelynek feladatai közé tartozik a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint azok megyei értéktárba történő megküldése.

Településünkön, ezeket feladatokat ellátja, a Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete által megválasztott Települési Értéktár Bizottság. Az értéktár bizottság öt tagból áll.

A bizottság a feladatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő- testületi döntéssel egyidejűleg létrehozott, és elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi. Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi (települési) önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.

A bizottság folyamatos feladatát képezi Szigetújfalu természeti, épített, a néphagyományból eredő, kulturális, gazdasági, gazdálkodási és történelmi értékeinek megőrzése, valamint az itt született, vagy életük során, Szigetújfalun élt személyek szellemi örökségének feltérképezése, mindezeken keresztül a közösség összetartozásának erősítése.

Ennek érdekében a bizottság éves munkaterv szerint végzi a munkáját, bevonva a helyi intézményeket és civil szervezeteket. Évente beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületének.

Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – biztosítja.

A Települési Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását, és kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről, hogy javasolja azok felvételét a Szigetújfalu Települési Értéktárba.

Egy érték Települési Értéktárba kerülésére bárki tehet javaslatot. A javaslattevő a benyújtani kívánt értéket elektronikus és papír formában adhatja be a jogszabályok előírásai szerint a község polgármesteréhez.

Az Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, kategorizálja és javasolhatja az egyes értékeknek a Helyi, illetve a Megyei Értéktárba vételét, azt követően Hungarikummá nyilvánítását.

Községünkben az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül, amit itt a honlapon is megtekinthetnek. Legyen sok örömünk ebben a szép és „értékes” gyűjteményben!

Makra Borbála s.k.
Szigetújfalu Települési Értéktár Bizottságának Elnöke

Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság

Elnök: Makra Borbála
Tagok: Hufnaglné Somogyi Mária, Paulheim Vilmos, Tominné Werny Anna, Gábor János

Jogszabályok

  • 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról
  • 2012. évi XXX. törvény, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

Dokumentumok

Beszámolók

Pest megyei értéktár által elfogadott értékek

Megszakítás