Szigetújfalu címere

Felhívás ebösszeírásra

2024. 06. 03. | Felhívás, Közlemény

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Szigetújfalu Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Szigetújfalu község területén 2024. június 1-től – 2024. július 31-ig terjedő időszakban ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Azok 2024. június 1. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalban (2319 Szigetújfalu, Fő út 45.) vagy a www.szigetujfalu.hu oldalról letölthetők.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • Postai úton: Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal 2319 Szigetújfalu, Fő út 45. szám alatti címre postázva
  • Elektronikusan: az onkormanyzat@szigetujfalu.hucímre küldve,
  • Személyesen: Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal (2319 Szigetújfalu, Fő út 45.)

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2024. július 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét az alábbiakra:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. ) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
  • Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 75.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködésüket köszönöm!

dr. Sándor Médea Lola sk.
aljegyző

>> Adatlap letöltése <<

 

Megszakítás