Szigetújfalu címere

Házassági névviselési forma módosítása

Ügyleírás

A házassági név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házassági név a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint képezhető.
A házassági névviselési forma az érintett kérelmére módosítható. A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.

Illetékesség

Bármely anyakönyvvezető vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselő.

Szükséges okiratok

Személyi igazolvány és lakcímigazolvány, eredeti házassági anyakönyvi kivonat.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Tel: 24 543 000 2-es mellék

E-mail: snobel.krisztina(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Egyéb fontos tudnivalók

Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy a születés illetve a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőtől kérhető az Elektronikus Anyakönyvbe történő rögzítés. Ez esetben nem szükséges az anyakönyvi kivonat kiállítása.

Megszakítás