Szigetújfalu címere

Szünidei gyermekétkeztetés

Ügyleírás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére az intézmény (bölcsőde, óvoda) zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, iskolás gyermekek részére a tavaszi, őszi, téli szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, nyári szünetben pedig legalább 43 munkanapon kerül megszervezésre és biztosításra a szünidei gyermekétkeztetés.

Szükséges okiratok

Az ügyintézés hivatalból induló eljárással kezdődik.

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal Jegyzője.

Illetékességi terület

Szigetújfalu település közigazgatási területe.

Az ügyintézés díja

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24 543 000/3, 06 70 453 3406

E-mail: igazgatas(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Ügyindítás

A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik. A kérelmet – a mellékleteivel együtt – eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.

Fellebezési határidő

E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Megszakítás