Szigetújfalu címere

Újszülött gyermekek támogatása

Ügyleírás

Egyszeri támogatásban részesül az az újszülött gyermek, aki Szigetújfalu közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és 2021. január 1-jén vagy azt követően született, valamint mindkét szülőjének vagy törvényes képviselőjének lakóhelye Szigetújfalu közigazgatási területén van.
Az újszülött gyermekek támogatása egyszeri természetbeni támogatás, mely gyermekenként 10.000,- Ft összegű utalvány.

A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági felételek, azonban a szülők elváltak vagy külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

Újszülött gyermekek támogatásának igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi népességnyilvántartás adatai alapján hivatalból történő eljárásban kell megállapítani, a támogatás megállapítására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

Az érintett szülőt vagy törvényes képviselőt postai úton értesítjük a támogatás átvételének módjáról.

Szükséges okiratok

  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek lakcímigazolványa
  • mindkét szülő lakcímigazolványa

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester

Illetékességi terület

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Igazgatási Bizottsága.

Az ügyintézés díja

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje

Minden hónap 10. napjáig a helyi népességnyilvántartóból lekérésre kerül a jogosultak köre.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24 543 000/3, 06 70 453 3406

E-mail: igazgatas(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Ügyindítás

Kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak köre a helyi népességnyilvántartó adatai alapján hivatalból kerül megállapításra.

Megszakítás